Hvilke lidelser kan vi hjælpe dig med hos
Sorø Akupunktur og Qi Gong?

Vi hjælper ofte mennesker med nedenstående lidelser

Lidelser

Hos Sorø Akupunktur og Qi Gong ser vi på sygdomme på en helt anden måde end vestlig medicin, vi ser nemlig på hele mennesket. Vi ser på alle faktorer, der kan spille ind, såsom ubalancer, fysiske faktorer, psykiske faktorer og udefrakommende faktorer.

Vi behandler ikke kun, der hvor problemet er, men også andre steder på kroppen, fordi alt i kroppen hænger sammen. F.eks. behandles hovedpine både lokalt og distalt, altså væk fra kroppens centrum, som f.eks. fra albuer og knæ og ned.

Akupunktur kan bruges til at lindre fysiske og psykiske problemer. Sorø Akupunktur har god erfaring med begge dele og tilbyder bl.a. behandling for:

 • Stress
 • Smerter
 • Trigeminus Neuralgi
 • Manglende energi og overskud
 • Føleforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Depression
 • PNES
 • Hovedpine og migræne
 • Fibromyalgi
 • Angst
 • Arbejds- eller sportsrelaterede skader og smerter
 • Vægttab
 • Blodpropper
 • Irritabel tyktarm og meget andet.

Kontakt os og få en snak om netop dine problemer.

Herunder kan du læse mere om nogle af de nævnte lidelser:

Stress

Akupunktur er en effektiv behandlingsform ved stress og stressrelaterede sygdomme.

Der er mange symptomer på stress, f.eks. uro i kroppen, hovedpine, træthed, søvnforstyrrelser, smerter, irritabilitet, hukommelses– og koncentrationsbesvær.

Akupunktur får kroppen til at falde til ro, og dermed vil du være bedre i stand til at tackle de situationer, som giver dig symptomerne.

Akupunktur kan også forebygge stress og lindre stressudløste sygdomme.

Smerter

Smerter er kroppens naturlige reaktion, der fortæller at der er noget galt og hvor problemet er. I kinesisk medicin er smerter ofte en blokering i meridianerne, som gør at Qi’en ikke kan flyde uforhindret. Disse blokeringer kan opstå i forbindelse med inflammation, muskelspændinger mv. Akupunkturen fjerner blokeringen.

Akupunktur er en hurtigvirkende behandlingsform til at lindre smerter, både akutte og kroniske smerter.

Hos Sorø Akupunktur og Qi Gong oplever vi dagligt at akupunkturbehandling er effektiv overfor selv kraftige og kroniske smerter. Smerter i muskler, sener og led, f.eks. skuldre, ryg, lænd og knæ er de mest almindeligt forekommende problemer. Smerter som hovedpine, tandpine, mavepine, smerter i øre og bihuler mv. kan i stor udstrækning lindres med akupunktur.

Effekten af behandlingen bliver ofte væsentlig bedre ved flere behandlinger om ugen de først 1-4 uger. Det kan derfor være nødvendigt med 2-3 behandlinger om ugen. Hvis det er tilfældet koster den første behandling i ugen normal pris og de efterfølgende gange i samme uge koster 275 kr.*

Er du i tvivl om, hvad du har brug for eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 20 70 04 59 eller mail anja@anjafunder.dk.

Det er videnskabeligt bevist at akupunktur hjælper mod kroniske smerter:

http://videnskab.dk/kort-nyt/akupunktur-hjaelper-mod-kroniske-smerter

*gælder ikke ved moxa-behandling.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser kan forekomme overalt på kroppen og er oftest en prikkende og stikkende fornemmelse med eller uden følelsesløshed. Det kan også være, at klienten oplever at gå på glasskår eller gå på curlere.

Akupunktur (og moxa) vil stille og roligt lindre de symptomer.

ADHD

ADHD har mange symptomer, hvor stress, koncentrationsbesvær, nedsat indlæringsevne og hyperaktivitet er de mest almindelige.

Akupunktur giver ro og klienterne nævner typisk, at de får ro, så de kan gøre en ting ad gangen færdig.

Depression

Depression er så udbredt, at det nu kaldes en folkesygdom. Det er en meget almindelig sygdom og omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Mildere former for depression opleves af endnu flere. Depression er en meget ubehagelig sygdom, der mindsker livskvaliteten betydeligt. Når man har en depression kan man både få ødelagt det sociale og arbejdsmæssige i sit liv. Depression bliver ofte udløst af stress eller forskellige psykologiske belastninger.

De 3 hovedsymptomer på depression er:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst og interesse
 • Nedsat energi og/eller øget træthed

Symptomerne og bivirkningerne ved depression er mangfoldige og påvirker i negativ grad ens almindelige sundhedstilstand.

Akupunktur mod depression kan med meget gode resultater kombineres med Qi Gong, kognitiv træning eller psykoterapi hos psykolog, psykiater eller psykoterapeut, og man vil ofte opleve en hurtig bedring i tilstanden.

Epilepsi og PNES

Epilepsi er en samling af symptomer, som viser sig ved spontane, gentagne og ensartede anfald, hvor ens bevidsthed kan blive påvirket. Anfaldene opstår på grund af en pludselig, forbigående forstyrrelse i en del af hjernens celler. Årsagerne til epilepsi er mange og af forskellig karakter.

PNES er forkortelsen for Psychogenic Non-Epileptic Seizures, på dansk kalder vi det psykogene non-epileptiske anfald eller et funktionelt anfald. PNES optræder ofte sammen med mere fysiske problemer såsom voldsomme hovedpiner, mavesmerter og kvalme. Lindring af disse symptomer indgår som en naturlig del af akupunkturbehandlingen.

Omkring 20% af alle epilepsipatienter har denne form for epilepsilignende tilstand. Det er vigtigt at fastslå diagnosen, så den rigtige behandling bliver mulig.

PNES tærer hårdt på kroppen. Akupunkturbehandling giver krop og psyke styrke til at få bearbejdet de traumer/oplevelser, som har været medårsag til anfaldene.

Hovedpine og migræne

Migræne er kraftige, ensidige hovedpinesmerter, som udløses af stress, søvnmangel, hormonændringer, bestemte fødevarer og en række individelle faktorer.

Et migræneanfald varer normalt mellem 4 og 72 timer. Smerterne beskrives som pulserende, og de forværres ved fysisk aktivitet. Migræne er ofte ledsaget af kvalme og eventuelt opkastninger. Mange klager over øget lyd- og lysfølsomhed, og går derfor i seng for nedrullede gardiner og lukkede døre.

Akupunkturbehandling har en god og lindrende indflydelse på migræne. Der kan være mange bagvedliggende årsager til din migræne, som vi kan finde frem til gennem samtale. På basis af den kan vi lægge en behandlingsplan og få afhjulpet dine problemer.

Fibromyalgi

Fibromyalgi er en sygdom, hvor forstyrrelser i centralnervesystemet medfører en række forskellige symptomer. De mest hyppige symptomer er smerter og hurtig udtrætning. Ordet fibromyalgi betyder smerter i sener og muskler. I det traditionelle behandlingssystem er fibromyalgi rigtig svær at behandle, fordi symptomerne er så forskellige. I traditionel kinesisk medicin forholder det sig heldigvis anderledes, og akupunkturen kan skabe forbedringer i tilstanden.

Akupunktur er nok det mest effektive redskab til at lindre symptomer som f.eks. smerter, koncentrationsbesvær, træthed mv.

På forunderligvis sker det ofte at patienter efter akupunkturbehandlingen bliver bedre til at slippe kontrollen med sine omgivelser. Der bliver igen plads til hygge og kærlighed.

Læs mere her på Facebook om hvordan Sussie har fået sit aktive liv tilbage med akupunktur for hendes fibromyalgi hos Sorø Akupunktur og Qi Gong.

Angst

Angst er en naturlig reaktion på fare. Angsten sikrer, at vi reagerer og evt. flygter, når vi bliver truet på livet. Nogle mennesker reagerer hurtigere eller voldsommere på situationer, der almindeligvis ikke udløser angst. Disse mennesker er mere tilbøjelige til at udvikle angst.

For at tale om angst skal følelsen af uro eller panik være ledsaget af flere angstsymptomer som f.eks. hjertebanken, sveden eller rysten. Angsten kan være til stede altid eller komme i anfald, hvor angsten pludselig sætter ind.

Der findes forskellige typer af angst såsom panikangst, forventningsangst, fobiske angsttilstande og generaliseret angst. Angst kan også være del af en anden psykisk lidelse.

Akupunktur mod angst kan med meget gode resultater kombineres psykoterapi hos psykolog, psykiater eller psykoterapeut. Akupunkturen behandler de ubalancemønstre, som ligger bagved angsten.

Irritabel tyktarm

Irritabel tyktarm er en lidelse, hvor man har mavesmerter, vekslende afføring og føler sig oppustet. Lidelsen skyldes forstyrrelser af tarmfunktionen og evt. betændelse i tarmens slimhinde.

Her vil en kombination af kostændringer/vaner, akupunktur og moxa kunne hjælpe, så tarmene med tiden falder til ro.

Du kan bestille tid til en behandling her.

Vi glæder os til at se dig.